Portrait d'une femme portant un casque de réalité virtuelle

Visie

Wetenschap en onderzoek

Coproducties en kennisuitwisseling staan hoog op onze agenda. In het licht hiervan geeft Bozar samen met zijn partners en aansluitend op bestaande initiatieven, de aanzet tot uiteenlopende onderzoeken en samenwerkingsverbanden op het raakvlak van kunst en wetenschappen. Concreet gebeurt dit via Europese projecten waarbij internationale universiteiten betrokken zijn. Zo werkt Bozar samen met diverse academische instellingen en onderzoekscentra om projecten te ondersteunen waarbij kunst en de kunstenaars nauw betrokken zijn.