Visie

Kunst en milieu

Onze habitat – onze planeet – staat in brand. Het is aan ons om te reageren! Dringend, maar met de nodige nuchterheid om de toekomst veilig te stellen. Overal in de wereld komen jong en oud op straat. Wij reageren in de eerste plaats als kunstinstelling, met krachtige kunstwerken die toekomstgerichte scenario’s aanmoedigen. Wij verbinden kunstenaars, wetenschappers, beleidsmakers en bewuste burgers. Naast de onbetwistbare rol van kunst in het bewustmakingsproces, vereist het duurzaamheidsvraagstuk ook individuele en institutionele aanpassingen binnen de cultuursectoren