Partners

Bozar is het resultaat van de steeds evoluerende samenwerking met een breed netwerk van individuen, organisaties en instellingen, dat zich kon ontwikkelen via bijdragen, ondersteuning en wederzijds vertrouwen.

Overheidssteun

De Belgische en Europese overheden steunen Bozar in haar dagelijkse werking.

Culturele partners

Bozar houdt contact met tal van nationale en internationale culturele spelers.

Corporate partners

Seizoen na seizoen kan Bozar rekenen op de gewaardeerde steun van publieke en private partners.

Stichtingen

Om haar missies tot een goed einde te brengen kan Bozar rekenen op de steun van uiteenlopende gulle stichtingen.

Mediapartners

Een aantal Belgische partners dragen eveneens bij tot de nationale en gewestelijke uitstraling van Bozar.

Onze leden

Een lijst van onze leden, met onder meer de Bozar Maecenas, Patrons, Discovery, Circle en Junior Circle.

Deel je onze missie en waarden?

Door lid of partner te worden, breng je ons artistiek en cultureel project tot leven.