‘MAY DAYS 2021’

2 → 21
Mei'21

De maand mei staat bij BOZAR naar goede gewoonte in het teken van Europa, dat op 9 mei de verjaardag van de Schumanverklaring – een van de stichtende teksten van de Europese Unie – viert. Tijdens de May Days organiseren we samen met partners debatten, bijeenkomsten en ontmoetingen rond grote actuele uitdagingen die onze samenleving in de ban houden. We buigen ons meer bepaald over de persvrijheid in Europa, met extra aandacht voor vrouwelijke journalisten. We gaan ook na hoe het met de mobiliteit is gesteld, een thema dat grote steden nogal wat zorgen baart. We staan stil bij de toekomst van de Europese Unie, nu de gezondheidscrisis de grenzen van de solidariteit tussen de lidstaten heeft blootgelegd. We voeren ook een boeiend debat over de plaats van monumenten ter ere van figuren die kolonialisme en veroveringen verheerlijkten en getuigen van een gebrek aan eerbied voor de ander. We vestigen de aandacht op de plaats van de LGBTI+-gemeenschap in het hedendaagse Europa, nu haar leden af te rekenen krijgen met een nieuwe golf van uitsluiting en geweld in verscheidene Europese landen. En we brengen twee grote hedendaagse schrijvers samen voor een bijzonder gesprek: Alain Damasio en Erri De Luca, die elk op hun manier vervreemding en sociaal geweld tegenover het individu en zijn vrijheid belichten.
 
Als de gezondheidsmaatregelen het toelaten, verwelkomen we tot slot opnieuw enkele kritische geesten voor een tweede editie van Mayday Magazine.
 

Praktisch

Taal

  • Engels Frans Nederlands