Next Generation Please

Gepubliceerd op

Al meer dan 85 jaar meer dan spelen

Bozar x Nationale Loterij

Al bijna 90 jaar lang kan de Nationale Loterij dankzij haar spelers een aanzienlijk bedrag investeren in projecten met grote maatschappelijke, culturele, sociale of wetenschappelijke meerwaarde. Bozar is al jaren een van de gelukkige partners en daar blikken we nu graag samen op terug.

Dit artikel kadert in

Meaningful Partnerships

In het kader van haar maatschappelijke missie, ondersteunt de Nationale Loterij al jaren het Paleis voor Schone Kunsten. Jaar na jaar draagt de loterij met subsidies bij tot de realisatie van het artistiek programma van Bozar. Maar daar blijft het niet bij. Ze steunen ook specifieke projecten, zoals het onderhoud van ons prachtige gebouw, denk maar aan de renovatie van het orgel in 2012-2013. En ook aan het artistieke programma van Bozar geven ze geregeld een flinke boost. We zetten enkele van de mooiste projecten, die dankzij de steun van alle spelers van de Nationale Loterij mogelijk waren, op een rijtje.  

“Ik hoop dat Bozar heel veel publiek mag hebben want publiek en klanten, daar draait alles om.” – Jannie Haek, CEO Nationale Loterij, naar aanleiding van het jaarlijkse galadiner, eeuwfeesteditie anno 2022

 

Bozar at Home

Bij beide organisaties draait inderdaad alles om jullie, spelers en publiek. Tijdens de coronapandemie konden we ons publiek lang niet meer in onze zalen verwelkomen, dus moest Bozar naar jullie komen. Dankzij de steun van de Nationale Loterij konden we in ongeziene tijden toch een mooi project realiseren: Bozar at Home. Artiesten als Igor Gehenot, Seckou Keita en Bram De Looze speelden een concert vanuit hun huiskamer. We doken ook in het archief van Bozar en keken terug naar performances in het kader van de Yves Klein-tentoonstelling.

Singing Brussels
Singing Brussels '22 © Pablo Kharroubi

Next Generation, Please! en Singing Brussels

Diversiteit is voor de Nationale Loterij van groot belang. De ontelbare projecten die steun krijgen dankzij de vele spelers moeten deze spelers ook na aan het hart liggen. Vandaar de grote verscheidenheid aan organisaties en projecten die gesteund worden. In twee bijzondere projecten kunnen we dankzij de Nationale Loterij een divers publiek in de schijnwerpers zetten.

Next Generation, Please! geeft jongeren een stem door hen uit te nodigen hun zorgen over de toekomst en hun visie op de wereld te delen. Het is een open platform en brengt mensen met verschillende achtergronden samen: jongeren, kunstenaars, experten, denkers, enz. Singing Brussels speelde zich dit jaar af in de Marollen, de iconische Brusselse volkswijk. Iedereen was welkom om mee te komen zingen en feesten.

Art reconnects Belgium

“De Nationale Loterij is fier dat ze dankzij alle spelers dit unieke project, “Art reconnects Belgium” kan ondersteunen. Hiermee bevestigt de Nationale Loterij ook haar geloof in de breed verbindende en sprekende kracht van graffiti- en straatkunst.”

Tijdens de nationale feestdag anno 2020 organiseerde Bozar en de loterij Art reconnects Belgium, geen groots défilé of woelig feestgedruis, maar een dag in het teken van hoop en verbondenheid in de nasleep van de eerste grote golf van de pandemie. Vier kunstenaars – Zenith (Matthias Schoenaert), Rinus Van de Velde, ELNINO76  en Dema – werden uitgenodigd om op vier locaties in België een grote muurschildering te maken, waar iedereen mee kon van genieten, of nog steeds van geniet.

Eeuwfeest

2022 is voor het Paleis voor Schone Kunsten een belangrijk jaar. 100 jaar geleden ontstond het idee om een Paleis voor de kunsten op te richten in Brussel, deels op het initiatief van een aantal betrokken burgers – een vroeg voorbeeld van een publiekprivate samenwerking. Het mag dan ook niet verwonderen dat de Nationale Loterij mee haar schouders zette onder dit eeuwfeest. Dankzij de steun van haar spelers kon Bozar een uitgebreid programma ontwikkelen op maat van de noden en wensen van het publiek.