Two pages from the Halaqat publicaton in English and Aarabic

Gepubliceerd op

Halaqat: Lessons for the Future

Mobiliteit, financiering, voortdurende staat van crisis, eerlijke culturele relaties, het delen van kennis. Deze vijf onderwerpen waren het eindpunt van de Lessons for the Future die de experts van Halaqat samen opstelden in mei 2022. Deze lessen voor de toekomst stippelen een pad uit richting betere culturele relaties tussen Europa en de Arabische wereld.

Leer meer over Halaqat tot 29 januari bij Bozar of download de publicatie om alle lessen te ontdekken.

Two pages from the Halaqat publicaton in English and Aarabic
© Bozar/Goethe Institut

Halaqat betekent "cirkels" of "verbanden". Het project wil raakvlakken duurzamer maken en een brug slaan tussen Europa en de Arabische wereld. Van residenties voor kunstenaars in de beeldende kunsten, podiumkunsten, muziek en film, tot openbare debatten en rondetafelgesprekken, elke activiteit wordt bedacht en uitgevoerd door middel van dialoog en uitwisseling tussen de twee oevers van de Middellandse Zee. Dankzij hun complementaire zienswijze en geschiedenis ontstaat zo een nieuwe symbiose.

Halaqat geeft opkomende en gevestigde kunstenaars de kans om de resultaten van hun onderzoek en creaties te tonen aan een groter publiek, dat niet alleen het originele karakter van hun werk heeft kunnen ontdekken, maar ook bij momenten een opbouwende en waardevolle uitwisseling met hen heeft gehad. Die producties worden ook gedeeld met cultuurplanners, waarmee de basis wordt gelegd voor veelbelovende samenwerkingen in de toekomst.

Het programma bestaat uit drie pijlers: 

  • Creatie: residentieprogramma's brengen Europese en Arabische kunstenaars met verschillende achtergronden samen in Brussel rond een creatief artistiek proces;
  • Voorstelling van artistieke activiteiten: filmvertoningen, concerten, voorstellingen, kunstinstallaties en de presentatie van werken die bij afloop van de residenties werden gemaakt;
  • Brainstorm over culturele betrekkingen: deskundigen en culturele actoren uit Europa en de Arabische wereld kwamen verschillende keren bij elkaar om een nauwere culturele en artistieke samenwerking tussen Europa en de Arabische wereld tot stand te brengen.

Als laboratorium van menselijke en artistieke ervaringen biedt Halaqat een nooit eerder geziene ruimte voor beleving en creatie waar iedereen de rijkdom van anderen kan ontdekken. Dit model draait rond de welwillende aanvaarding van anders-zijn in een veranderende wereld.

 

Halaqat is een project van het Goethe-Institut en Bozar met tal van Arabische en Europese partners: Cinemaximiliaan, Atelier Graphoui, Sound Image Culture - SIC, iMAL, Cairotronica, San3atech FabLab Egypt, Werkplaats Walter, Amman Jazz Festival, Théâtre Marni, Studio 8, La Bellone en het Ad Hoc Platform. We hadden ons geen betere combinatie kunnen voorstellen voor deze onderneming, die qua omvang en ambitie ongekend is en kon rekenen op de ervaring en knowhow van alle betrokken partners.