Bozar
Goethe-Institut Brüssel

Exploring cultural links between Europe and the Arab world

In de aanloop naar de top tussen de EU en de Arabische Liga in het najaar van 2022 lanceren Bozar en het Goethe-Institut samen het project Halaqat. Europa en de Arabische wereld zijn twee snel veranderende regio's, elk met specifieke en gevarieerde lokale sociale, economische en politieke realiteiten, maar bovenal met vele historische en huidige connecties. Halaqat – Arabisch voor een veelvoud aan verbanden en cirkels – wil deze banden versterken en een brug slaan tussen beide regio’s.


Diverse stemmen van opkomende en gevestigde artiesten, culturele spelers en experten steken de koppen bij elkaar en belichten een aantal thema’s vanuit hun eigen perspectief. Halaqat is meer dan zomaar een uitnodiging en wil de artiesten uit de twee regio’s ook aansporen om samen kunst te scheppen. Met 'Politics of Spaces and Bodies' als leidmotief vertellen ze verhalen over macht, beperking en impact op ruimtes en lichamen, een thema dat brandend actueel blijft. Welke rol spelen openbare en private ruimte in beide gebieden en de verschillende landen? En hoe gaan de mensen ermee om? Hoe zullen we binnenkort de fysieke en digitale ruimte ervaren? Het concept ‘lichaam’ roept op zijn beurt thema’s op als gender, macht, fysiek contact, mobiliteit en de rol van lichaamstaal. Kunnen we tegen de achtergrond van deze pandemie blijven samenwerken en naar elkaar blijven luisteren, nu onze mobiliteit niet langer alleen door visums, maar ook door de meest uiteenlopende gezondheidsmaatregelen wordt beknot?


​​​​​​​Het zijn slechts enkele vragen die de komende maanden aan bod komen in Halaqat, zonder evenwel sluitende antwoorden of oplossingen te beloven. Elke vraag maakt de weg vrij voor een nieuwe kwestie, een nieuw hoofdstuk waar de regio’s samen aan blijven schrijven, met het oog op een toekomst die is uitgetekend door artiesten van beide horizonten. Kom en woon de evenementen bij Bozar en in heel Brussel bij, van publieke discussies, filmvoorstellingen, concerten en performances tot tentoonstellingen en beeldende kunsten. We sluiten dit inspirerende Halaqat -project in het najaar van 2022 af met een heus festival.

Praktisch

Het Europees project Halaqat wordt uitgewerkt door het Goethe-Institut, in samenwerking met Bozar – Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Halaqat wordt medegefinancierd door de Europese Commissie (onder de naam EU-LAS CULTURE), het Goethe-Institut en Bozar.