HerMap Iran

HerMap Iran - Cultural Heritage Management Project is een vijfjarenproject dat het cultureel erfgoed in Iran in de kijker wil zetten.

Doel is om de waarde en het sociale ontwikkelingspotentieel ervan op te krikken in samenwerking met maatschappelijke organisaties, lokale overheden en de creatieve sector. HerMap is een tweevoudig project dat bestaat uit een opleidingsluik over erfgoedbeheer, met Iraanse partners en gecoördineerd door The Heritage Management Organization (2019-2023), en een cultureel luik, georganiseerd door het Goethe-Institut/de culturele afdeling van de Duitse ambassade in Teheran en Bozar.

Het project wordt hoofdzakelijk medegefinancierd door de Europese Commissie (DG Partnerschappen) en staat onder leiding van The Heritage Management Organization - HERITAGE (Griekenland) in partnerschap met het Goethe-Institut (Duitsland) en Bozar, die al jarenlang inzetten op sterkere culturele betrekkingen en samenwerking met het oog op meer wederzijds begrip.

Residentieprogramma voor artistiek onderzoek

Het culturele luik bestaat uit een residentieprogramma voor artistiek onderzoek, Iran-Europa. Dat biedt een platform voor reflectie, hergebruik en heractivering van cultureel erfgoed via artistieke middelen, in samenwerking met plaatselijke kunstenaars en gemeenschappen. Het programma is opgezet als katalysator voor het behoud en de herwaardering van materieel en immaterieel cultureel erfgoed door het pad te effenen naar nieuwe perceptie-, receptie- en communicatievormen. Het wil het potentieel van cultureel erfgoed ontwikkelen voor nieuwe generaties door de hedendaagse receptie en kennis ervan te bevorderen, door een brug te slaan tussen heden en verleden.

Het programma zelf is ook opgesplitst in twee fasen. De eerste fase liep van 2019 tot 2021 en stond in het teken van tastbaar erfgoed, met een focus op levende archieven en industrieel erfgoed. De tweede fase startte in 2022 en zoomt in op immaterieel erfgoed, met name creatieve muziek en klassieke Iraanse poëzie. Elke fase bestond uit een projectoproep, een experimenteel laboratorium en studiebezoeken, een residentieprogramma voor kunstenaars en een finale ontmoeting rond creatief erfgoed.