Les Grandes Conférences Catholiques

‘Les Grandes Conférences Catholiques’

2022-2023

Geachte abonnees, Geachte mevrouw, Geachte heer,
Geachte vrienden van Grandes Conférences Catholiques,

Ook in 2022-2023 bieden we een rijk, gevarieerd programma dat de evolutie van onze wereld wil weerspiegelen.

Sinds 1931 streeft Grandes Conférences Catholiques dezelfde ambitie na: een stem geven aan mannen en vrouwen die hun stempel drukken op hun tijd, elk in hun eigen vakgebied, en bijdragen tot de ontwikkeling van Brussel, de hoofdstad van Europa en België - een plek van uitwisseling en intellectuele invloed.

Hoewel de explosie van communicatiemiddelen een overvloed aan informatie tot gevolg heeft, wordt deze meestal beperkt tot verspreiding en eenvoudige consumptie. Het forum dat door Grandes Conférences Catholiques wordt aangeboden geeft stof tot nadenken. Het is de bedoeling een nieuwsgierig publiek te voeden dat graag weet en begrijpt.

Het programma voor het komende seizoen, dat het 92e seizoen van ons forum zal zijn, getuigt van diezelfde ambitie.

In het komende seizoen zullen al onze conferenties "face-to-face" worden georganiseerd.

Voor onze abonnees die zich liever niet verplaatsen, hebben wij een online-only ondersteuningsabonnement voorzien.

Met de technische bijstand van het Paleis voor Schone Kunsten zullen wij ervoor zorgen dat, ongeacht de gezondheidssituatie, elk van onze lezingen via internet zal worden uitgezonden met beveiligde en persoonlijke toegang enkel voor onze abonnees die voor dit specifieke online-abonnement hebben gekozen.

Wij zullen uiteraard de gezondheidsaanbevelingen van de bevoegde overheden tijdens onze lezingen blijven opvolgen. Als we ons opnieuw moeten aanpassen, zullen we dat ook doen.

Al onze lezingen voor dit seizoen 2022-2023 zullen plaatsvinden in de Henry Le Boeufzaal van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.

Van oktober 2022 tot maart 2023 zullen wij de eer en het genoegen hebben om zeven vooraanstaande persoonlijkheden in zeven opeenvolgende lezingen op ons forum te verwelkomen. Het is ook mogelijk dat in het komende seizoen nog een achtste lezing aan ons programma wordt toegevoegd; deze zal in dat geval na de zomer worden aangekondigd. Onze abonnees zullen hiervan kunnen genieten zonder prijsverhoging.

Aangezien de capaciteit van de zaal groot, maar beperkt is, zouden wij het op prijs stellen als u zo spoedig mogelijk intekent voor uw abonnement.

Ons comité hoopt dat dit programma aansluit bij uw interesses.  Ik kijk er alvast naar uit om u het volgende seizoen te mogen begroeten.

Hoogachtend,

Emmanuel Cornu
Voorzitter

Info Abonnementen

Praktisch

Wie zijn abonnement wil hernieuwen kan dat rechtsreeks doen, via de ticketbalie van het Paleis voor Schone Kunsten Brussel, of telefonisch op 02/507 82 00 (van dinsdag tot vrijdag, van 10 tot 17 uur), of met behulp van het volgende online formulier.

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met onze medewerkster, mevrouw Jacquart, die elke weekdag tussen 9 en 12 uur bereikbaar is op het volgende telefoonnummer: 02/543 70 99 of per e-mail op het volgende adres: gcc@grandesconferences.be         

 De abonnementsaanvragen worden behandeld in de volgorde waarin ze zijn ontvangen.

De abonnees van vorig seizoen hebben tot 31 juli 2022 voorrang op hun huidige plaatsen.