Les Grandes Conférences Catholiques

‘Les Grandes Conférences Catholiques’

2021-2022

Beste abonnees, geachte mevrouw, geachte heer,
beste vrienden van Grandes Conférences Catholiques,

 

Met het programma voor het seizoen 2021-2022 vieren we hopelijk de terugkeer van onze lezingen mét publiek.

Al sinds 1931 streeft Grandes Conférences Catholiques dezelfde ambitie na: mannen en vrouwen aan het woord laten die – elk in hun respectieve vakgebieden – hun stempel op hun tijd drukken en bijdragen tot de creatie van ruimte voor dialoog en intellect in Brussel, hoofdstad van Europa en België.

Ook het programma van het volgende seizoen, het 91e, bewijst dat we die ambitie blijven koesteren. Ik licht het graag met vertrouwen en met voorzichtigheid voor u toe.

Met vertrouwen, want ik weet hoeveel belang onze abonnees en ons brede publiek hechten aan het project waar ons forum zijn schouders onder zet. Dit ambitieuze project kan onmogelijk tot stand komen zonder uw steun. Onze vzw ontvangt immers geen enkele overheidssubsidie.

Met voorzichtigheid, want de praktische uitwerking van dit programma zal in grote mate afhangen van hoe de COVID-19-pandemie evolueert. Uiteraard zullen we tijdens onze bijeenkomsten de aanbevelingen volgen van de bevoegde overheden. We hopen dat de vaccinatiecampagne het mogelijk zal maken om na de zomer onze culturele activiteiten weer ‘met publiek’ te laten doorgaan en de volledige zaalcapaciteit te kunnen benutten. U zult ongetwijfeld al opgemerkt hebben dat we, uit voorzichtigheid, het volgende seizoen pas in november van start laten gaan. Volgens alle prognoses zou de overgrote meerderheid van de Belgische bevolking tegen die tijd gevaccineerd moeten zijn. Als we onze plannen toch weer zouden moeten aanpassen, zullen we dat doen.

Hoe de situatie ook evolueert, met de technische steun van het Paleis voor Schone Kunsten zullen we ervoor zorgen dat onze abonnees elk van onze lezingen via internet kunnen volgen via een persoonlijke beveiligde toegang. Abonnees die zich op sommige avonden liever niet verplaatsen, zullen de lezing kunnen bijwonen via een persoonlijke internetlink die ze ontvangen via het e-mailadres die ons werd doorgegeven.

 

Alle lezingen van het seizoen 2021-2022 zullen plaatsvinden in de Henry Le Bœufzaal van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, Ravensteinstraat 23 in 1000 Brussel. De zaal is opnieuw bruikbaar dankzij een eerste renovatieronde na de brand in januari.

Dit seizoen telt uitzonderlijk acht lezingen in plaats van de gebruikelijke zeven omdat we één van de lezingen die vorig seizoen werd uitgesteld nu aan het programma hebben toegevoegd. Van november 2021 tot maart 2022 zullen we dus acht lezingen organiseren en zullen we negen vooraanstaande namen mogen ontvangen.

De capaciteit van de zaal is aanzienlijk maar niet onbeperkt. Daarom raden we u aan zo vlug mogelijk een abonnement te onderschrijven.

  • Wie zijn abonnement wil hernieuwen kan dat rechtsreeks doen, via de ticketbalie van het Paleis voor Schone Kunsten Brussel, door op deze link te klikken: abonnement hernieuwen - online herabonnering start op maandag 14 juni - 10:00- U kunt de ticketbalie ook telefonisch bereiken op 02/507 82 00 (van dinsdag tot vrijdag, van 10 tot 17 uur), voor onze abonnees zal de ticketbalie ook uitzonderlijk geopend zijn op de volgende maandagen: 14.06.2021, 21.06.2021 en 28.06.2021.

Hebt u vragen of lukt er iets niet, aarzel dan niet om contact met hen op te nemen, telefonisch op 02/507 82 00 of per mail op tickets@bozar.be

Abonnees van het vorig seizoen kunnen hun huidige plaatsen opnieuw reserveren, ze krijgen voorrang tot 15 juli 2021.

  • Als u nog nooit een abonnement hebt gehad, kunt u zich abonneren via volgende link vanaf 01 september : abonnement of telefonisch op 02/507 82 00.

De aanvragen zullen in volgorde van ontvangst behandeld worden.
​​​​​​​

Wie dat wenst, en op voorwaarde dat er plaatsen beschikbaar zijn, kan u een naaste een abonnement schenken. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is contact op te nemen met de ticketbalie van het Paleis voor Schone Kunsten (02/507 82 00) of met ons secretariaat en het e-mailadres van de begunstigde doorgeven. Wanneer er plaatsen beschikbaar zijn, zal het abonnement naar die persoon opgestuurd worden met de vermelding dat hij het van u cadeau heeft gekregen.

 

Alleen mensen die een abonnement in dezelfde categorie hebben kunnen plaatsen naast elkaar krijgen.

Ons comité hoopt dat dit programma perfect aansluit bij uw interesses.

Ik hoop u tijdens elke lezing van het volgende seizoen te mogen begroeten.

Met de meeste hoogachting.


Emmanuel Cornu
Voorzitter

Praktisch

Wie zijn abonnement wil hernieuwen kan dat rechtsreeks doen, via de ticketbalie van het Paleis voor Schone Kunsten Brussel , door op deze link te klikken: abonnement hernieuwen - online herabonnering start op maandag 14 juni - 10:00​​​​​​​ - U kunt de ticketbalie ook telefonisch bereiken op 02/507 82 00 (van dinsdag tot vrijdag, van 10 tot 17 uur), voor onze abonnees zal de ticketbalie ook uitzonderlijk geopend zijn op de volgende maandagen: 14.06.2021, 21.06.2021 en 28.06.2021.

Hebt u vragen of lukt er iets niet, aarzel dan niet om contact met hen op te nemen, telefonisch op 02/507 82 00 of per mail op tickets@bozar.be.
Abonnees van het vorig seizoen kunnen hun huidige plaatsen opnieuw reserveren, ze krijgen voorrang tot 15 juli 2021.

Als u nog nooit een abonnement hebt gehad, kunt u zich abonneren via volgende link vanaf 01 september : abonnement of telefonisch op 02/507 82 00.

De aanvragen zullen in volgorde van ontvangst behandeld worden.