An event organised by the Mahmoud Darwich Chair on the terrace overlooking the Place des Palais

Leerstoel Mahmoud Darwish

De leerstoel Mahmoud Darwish werd in 2016 in het leven geroepen door de Fédération Wallonie-Bruxelles in een consortium met de ULB, de UCL en Bozar, die het initiatief sinds 2018 als enige verderzet.

De leerstoel heeft als doel het werk en gedachtegoed te verspreiden van de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish (1941-2008), die wordt gezien als een van de grootste hedendaagse auteurs. Zijn poëzie, waarin hij vaak teruggrijpt naar thema's als ballingschap, herinnering en liefde, doet lezers stilstaan bij de kwetsbaarheid van de mens.

De leerstoel beoogt hedendaagse kunst uit het Midden-Oosten en de Maghreb-landen voor te stellen en wil het werk van filmmakers, regisseurs, choreografen en schrijvers uit de streek of die in diaspora leven, promoten.

Door Palestina als metafoor voor ballingschap te belichten, brengt de leerstoel de cultuurschok voor het voetlicht. Tegen de achtergrond van de huidige massale ontheemding van bevolkingsgroepen zijn thema's als verloren land en ‘Arabfuturisme’ actueler dan ooit. De leerstoel tracht nieuwe discoursen en kritische bedenkingen over hedendaagse kunst in de Arabische landen en daarbuiten te openen.